Witaj na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Aadama Miciewicza w Szczurowej
Dziś jest: poniedziałek, 30 marzec 2020 r.    Mapa strony
Jesteś teraz na: www.spszczurowa.pl / Aktualności
Aktualności
Regulamin konkursu krasomówczego „Złoty mistrzem świata”
23 styczeń 2020

CELE KONKURSU

     Konkurs Krasomówczy „ Złoty mistrzem świata” jest przedsięwzięciem edukacyjnym i kulturalnym skierowanym do uczniów Szkoły Podstawowej  w Szczurowej. Zadaniem konkursu będzie rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań gospodarką i pozycją Polski w świecie, zachęcanie do poznawania  historii polskiej waluty oraz zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach, jak również zwrócenie uwagi na potrzebę pielęgnacji  języka ojczystego, a także kształtowanie u młodzieży szacunku do ojczystej ziemi.

ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa w Szczurowej

PARTNER

Narodowy Bank Polski

Urząd Gminy w Szczurowej

 

TEMATYKA KONKURSU

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie autorskiego wystąpienia publicznego (przemówienia) na temat „Złoty mistrzem świata.”

Uczniowie przygotowując prace konkursowe, wykorzystają  wiedzę zdobytą podczas warsztatów, wykładów, spotkań z przedstawicielami uczelni, instytucji kulturalnych i finansowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.      Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie klas VI - VIII szkoły podstawowej.

2.      Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu upływa 28 lutego br.

3.     Wyłonionych zostanie 15 najlepszych prac.

4.      Finał konkursu odbędzie się 11 marca 2020 r.

 

PRZEBIEG KONKURSU

1.      Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: 13-14 lat i 15-16 lat.

2.      Zadaniem uczestników jest wygłoszenie autorskiego przemówienia na podany temat.

3.      Przemówienia wygłaszane są z pamięci lub przy niewielkiej pomocy tekstu zapisanego na kartce.              

         Mogą być wzbogacone pokazami, ilustracjami lub tabelami.

4.      Czas wystąpienia wynosi 5 minut.

5.      Wystąpienia 15 uczestników oceniać będzie komisja składająca się z pracowników banku oraz   

        specjalistów w zakresie retoryki.

KRYTERIA OCEN

 Przy ocenie Jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim:

1.      Ogólną prezentację tematu.

2.      Sugestywność wypowiedzi.

3.      Jasność i logiczność formułowanych myśli.

4.      Płynność oraz poprawność wyrażania się.

5.      Bogactwo języka i jego barwność.

6.      Kontakt ze słuchaczami.

 

 

NAGRODY

1.      Nagrody przyznaje jury konkursowe.

2.      Werdykt ogłaszany jest bezpośrednio po zakończeniu przesłuchań.

3.      Ustala się następujące nagrody:

a)     I nagrodę książkową

b)     II nagrodę książkową

c)     III nagrodę książkową

d)     wyróżnienia –  2

4.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy nagród.

5.      Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Za przeprowadzenie i organizację konkursu odpowiedzialni są nauczyciele: Karolina Góra, Jolanta Łoboda.


« powrót
Wyszukiwarka:
Najnowsza galeria
Polecamy
2010 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczurowej - www.spszczurowa.pl
Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.