Witaj na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Aadama Miciewicza w Szczurowej
Dziś jest: wtorek, 7 kwiecień 2020 r.    Mapa strony
Jesteś teraz na: www.spszczurowa.pl / Aktualności
Aktualności
Rozwijamy kompetencje przyszłości
08 październik 2018

 

Rozwijamy kompetencje przyszłości

     W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szczurowej trwa realizacja projektu „Kompetencje przyszłości – rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

     W roku szkolnym 2018/2019 – w wyniku włączenia Publicznego Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Szczurowej, realizującego Zadanie 6. projektu, do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szczurowej, realizującej Zadanie1. – w ww. szkole podstawowej kontynuowana jest realizacja dwóch zadań. W ramach tych zadań przeprowadzane są w klasach I-VIII zajęcia rozwojowe z matematyki, przyrody i informatyki, a w klasach VIII i 3. gimnazjalnych zajęcia wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii oraz zajęcia rozwojowe, czyli kółka zainteresowań, z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i informatyki. Zajęcia realizowane w ramach projektu cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów, wielu z nich korzysta z dwóch rodzajów wsparcia.

     Udział w realizacji projektu wpływa na poprawę jakości pracy szkoły, zwiększa efektywność działań, poszerza też ofertę edukacyjną. Uczestnicy mają możliwość korzystania z nowych klasopracowni: biologicznej, chemicznej, geograficznej, fizycznej i matematycznej. Zostały one wyposażone w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne. Zakupiono też pomoce naukowe i narzędzia TIK zgodne z listą Ministerstwa Edukacji Narodowej „Cyfrowa szkoła”: dwa komplety, jeden składający się z 24 komputerów przenośnych dla uczniów, wraz z oprogramowaniem, 4 komputerów dla nauczycieli, również z oprogramowaniem, a także z szafy do ładowania baterii laptopów; drugi – z 22 komputerów dla uczniów, 3 – dla nauczycieli oraz z szafy do ładowania baterii. Daje to możliwość korzystania ze sprzętu technologii informacyjnej na wszystkich lekcjach, a nie tylko na informatyce. Zapewnia też w czasie zajęć swobodny dostęp do Internetu każdemu uczniowi indywidualnie.

      Uczestnicy projektu biorą też udział w wyjazdach naukowo-badawczych, m.in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, do ogrodu doświadczeń w Krakowie, w Góry Świętokrzyskie do Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Celem i założeniami programowymi wycieczek było poznanie centrów naukowych, udział w warsztatach w ramach przedmiotów przyrodniczych, a także poszerzenie wiedzy na temat geologii oraz architektury zabytków, np. Zamku w Chęcinach. W ten sposób uczestnictwo w projekcie pomaga uczniom w nauce przedmiotów przyrodniczych, a także pozwala na rozwój uzdolnień i zainteresowań. Swojekompetencje rozwijają też nauczyciele, uczestnicząc w szkoleniach: „Metoda eksperymentu”, „TIK w pracy dydaktycznej”.

     Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2017 roku. Planowany termin zakończenia to 31 grudnia 2018 roku.

Szczurowa, 4.10.2018 r.                                                                                                                                                                                                                     Koordynatorzy szkolni
                                                                                              Szkoły Podstawowej w Szczurowej


« powrót
Wyszukiwarka:
Najnowsza galeria
Polecamy
2010 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczurowej - www.spszczurowa.pl
Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.