Witaj na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Aadama Miciewicza w Szczurowej
Dziś jest: poniedziałek, 25 styczeń 2021 r.    Mapa strony
Pedagog szkolny

 


Godziny przyjmowania pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2020/2021

mgr Kinga Gurak-Gicala

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

 Piątek 
-

9:45-12:45

14:25-15:25

8:45-11:44

12:30-13:40

14:25-15:15

8:40-9:40

10:40-13:40

14:25-15:25

8:40-13:40

 

 

Do nadrzędnych zadań pedagoga szkolnego należy:

 • udzielanie pomocy uczniom  znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej
 • dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych

Zadania ogólno-wychowawcze:
(kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom)

Profilaktyka wychowawcza
(diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych)

Indywidualna opieka pedagogiczna.
(pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach (np. psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra).
Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

 • gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,
 • gdy ktoś naruszy ich prawa;
 • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • gdy potrzebują pomocy i rady;
 • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:
-  pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:

 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjnej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych);
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym);
 • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

Organizacja pracy nauczyciela-pedagoga szkolnego:

 W celu realizacji wyżej wymienionych zadań pedagog:

 • posiada roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze swojej szkoły i środowiska,
 • zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów jak i ich rodziców,
 • współpracuje na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych.Wyszukiwarka:
Najnowsza galeria
Polecamy
2010 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczurowej - www.spszczurowa.pl
Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.